Strategie finansowania a rentowność i płynność finansowa małych i średnich spółdzielni mleczarskich

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 13 (2008) s. 41-50
Marzena Chmielewska

 

do góry