Małe i średnie przedsiębiorstwa na niepublicznym rynku kapitałowym w Polsce : specyfika pozyskiwania kapitału

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 13 (2008) s. 239-246
Radosław Pastusiak

 

do góry