Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny energii elektrycznej z wykorzystaniem derywatorów Międzynarodowej Giełdy Towarowej

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 13 (2008) s. 387-393
Adam Jadwiszczak, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

 

do góry