Wpływ wielkości banków uczestniczących w fuzjach i przejęciach na ostateczny rezultat tych transakcji

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 13 (2008) s. 579-588
Zbigniew Korzeb

 

do góry