"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi" (Mt 5,9)

Colloquia Theologica Ottoniana, Tom 1, Numer 1 (2001) s. 35-38
Piotr Briks

 

do góry