Akwizycja terminologii angielskiej w polskiej praktyce "public relations"

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 2(7) (2006) s. 109-122
Jolanta Ćwilklińska

 

do góry