Standard antydyskryminacyjny dla polskich uczelni – odpowiedzią na potrzebę zmiany systemowej

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 8, Numer 1 (2016) s. 21-30
Magdalena Stoch

 

do góry