Stan badań nad historią Lwowa w latach 1772 - 1918

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne, Numer 13 (1992) s. 31-43
Helena Madurowicz-Urbańska

 

do góry