Wpływ ugody węgiersko-chorwackiej 1868 r. na formułowanie postulatów rezolucji sejmu galicyjskiego z 24 września 1868 r.

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne, Numer 13 (1992) s. 79-102
Stanisław Pijaj

 

do góry