Przemysł gorzelniczy Galicji między monopolem dworskim a monopolem państwowym (XIX - XX w.) : próba ujęcia modelowego

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne, Numer 13 (1992) s. 103-112
Jerzy Michalewicz

 

do góry