Zachowanie się wyborców wiejskich w wyborach sejmowych na obszarze województwa krakowskiego po zniesieniu zasady proporcjonalności w drugiej połowie lat trzydziestych

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne, Numer 13 (1992) s. 205-245
Ludwik Mroczka

 

do góry