Niektóre problemy propedeutycznego kursu historii w czeskich szkołach podstawowych

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne, Numer 15 (1989) s. 37-47
Jarmila Ružičkova , Józef Ruchała (tł.)

 

do góry