Józefa Kobylińska, "Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku polskim", Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 137

Slavia Occidentalis, Tom 30 (1973) s. 219-222
Stanisław Mikołajczak

 

do góry