Zdolność do dziedziczenia z testamentu przez żonę "in manu" w okresie obowiązywania "Lex Iulia et Papia" : (przyczynek do rozważań nad "SC Gaetulicianum")

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 35 (304) (1996) s. 79-82
Wojciech Dajczak

 

do góry