Zagadnienie zwierzchnictwa nad Ziemią Wileńską w związku z II wojną światową

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 33 (261) (1993) s. 59-75
Tadeusz Jasudowicz

 

do góry