"Reakcjoniści", zdrajcy i faszyści : obraz wroga na łamach "Gazety Kieleckiej"

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 7 (2016) s. 83-108
Tomasz Trepka

 

do góry