Jak nie pisać biografii politycznej władcy piastowskiego? : rozważania na kanwie książki Marka Chrzanowskiego

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 7 (2016) s. 137-143
Piotr Kardyś , Marek Chrzanowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Marek Chrzanowski, "Leszek Biały, książę krakowski i sandomierski "princeps Poloniae", Kraków 2013

 

do góry