Pan Bóg stworzył wieś, ludzie zbudowal miasta = God created village, people built cities

Myśl Ludowa, Numer 6 (2014) s. 239-247
Janusz Gmitruk

 

do góry