Ustrój społeczno-gospodarczy według partii i ugrupowań ludowych po 1989 roku = Social-economy system by people's (peasant's) groups and parties after 1989

Myśl Ludowa, Numer 7 (2015) s. 41-58
Jacek Wojnicki

 

do góry