Wspólna Konferencja Naczelnej Rady Adwokackiej i Niemieckiej Federalnej Rady Adwokackiej pt. "Wykonywanie zawodu adwokata", Poznań 28 października 2008 r.

Palestra, Tom 53, Numer 11-12(611-612) (2008) s. 281-282
Bogna Krysińska

 

do góry