"Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym", M. Szafraniec, Zakamycze 2004 : [recenzja]

Palestra, Tom 50, Numer 11-12(575-576) (2005) s. 210-214
Małgorzata Michalska , M. Szafraniec (aut. dzieła rec.)

 

do góry