Gwarancje procesowe w postępowaniu karnym : wspólne standardy w Unii Europejskiej : refleksje z sympozjum, Berlin, 20-22 lutego 2007 r.

Palestra, Tom 52, Numer 3-4(591-592) (2007) s. 201-205
Bogna Krysińska

 

do góry