Wybrane aspekty pojęcia wartości przedsiębiorstwa w świetle dotychczasowych teorii

Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Numer 1 (15) (2016) s. 43-48
Michał Pachowski

 

do góry