Przywództwo menedżerów jako siła motoryczna w rozwoju zasobów przedsiębiorstwa

Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Numer 1 (15) (2016) s. 49-54
Marian Strużycki

 

do góry