Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim

Przeszłość Demograficzna Polski, Tom 37, Numer 1 (2015) s. 107-161
Mikołaj Szołtysek

 

do góry