Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki

Przeszłość Demograficzna Polski, Tom 37, Numer 4 (2015) s. 7-37
Piotr Miodunka

 

do góry