Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku

Przeszłość Demograficzna Polski, Tom 37, Numer 4 (2015) s. 83-103
Lidia Zyblikiewicz

 

do góry