O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych

Przeszłość Demograficzna Polski, Tom 38, Numer 2 (2016) s. 104-115
Radosław Poniat

 

do góry