Relacje między wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a liczbą spółdzielni socjalnych w przekroju regionalnym

Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Tom 9 (2016) s. 370-385
Jan Polcyn, Rafał Zdzierela

 

do góry