Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur” pt. „Jan Paweł II – Pamięć, Dialog, Tożsamość : Polska i Świat wobec wyzwań III Tysiąclecia”

Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Tom 9 (2016) s. 559-563
Agnieszka Demidowicz, Agnieszka Florczak

 

do góry