Najpopularniejsze imiona nadawane w gminie Koszęcin w latach 2000-2009

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo, Numer 8 (2012) s. 9-22
Anna Adamek

 

do góry