O nazwach kolorów farb do wnętrz sprzedawanych na polskim rynku

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo, Numer 8 (2012) s. 53-73
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

 

do góry