Chory i choroba w warstwie leksykalnej tekstów miesięcznika "Apostolstwo Chorych"

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo, Numer 8 (2012) s. 169-177
Edyta Skoczylas-Krotla

 

do góry