Ісламізми-загальні назви в українських перекладах Корану

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo, Numer 11 (2015) s. 9-18
Nataliia Danyliuk

 

do góry