Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych

Przeszłość Demograficzna Polski, Tom 37, Numer 2 (2015) s. 159-178
Bartosz Ogórek

 

do góry