O prasumieniu według św. Tomasza z Akwinu

Człowiek w Kulturze, Tom 13 (2000) s. 121-125
Henryk Majkrzak

 

do góry