The early Soviet family in the documents of the All-Russia Communist Party Census of 1922

Przeszłość Demograficzna Polski, Tom 38, Numer 1 (2016) s. 83-111
Lyudmila Mazur

 

do góry