Ustawy Gimnazjum Toruńskiego z 1568 r. : cz. I : wychowanie religijne i program nauczania : przekład z języka łacińskiego

Folia Toruniensia, Tom 15 (2015) s. 59-67
Tomasz Dreikopel

 

do góry