Afisz : materiał ulotny : typologia i budowa na przykładzie afiszy teatralnych pochodzących ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Folia Toruniensia, Tom 15 (2015) s. 69-93
Weronika Krajniak

 

do góry