Digitalizacja najcenniejszych średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu : "Sermones super Psalterium" Jana de Abbatisvilla z 2. połowy XIII w. (Rps 9

Folia Toruniensia, Tom 15 (2015) s. 95-106
Marta Czyżak

 

do góry