Private Military Companies (PMC) jako komponent uzupełniający polski system bezpieczeństwa narodowego

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 13 (2013) s. 72-78
Bartosz Orlicz-Rabiega

 

do góry