Skala przestępczości w województwie małopolskim w latach 2000-2012

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 15 (2014) s. 5-19
Magdalena Adamczyk

 

do góry