Výchova a prevencia mladistvých vo vzťahu ku kriminalite a ich význam

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 15 (2014) s. 63-79
Renáta Ďurkechová

 

do góry