Informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov na internetových sociálnych sieťach

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 15 (2014) s. 258-268
Vladimír Sedlák, Eduard Snižik, Michal Krajník

 

do góry