Základní kategorie zpravodajské činnosti namířené proti terorismu, její organizace a technické prostředky

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 16 (2014) s. 205-216
Petr Ibl, Viktor Porada, Eduard Bruna

 

do góry