Znaczenie elektronicznej księgi wieczystej dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 20 (2015) s. 206-218
Dorota Długosz

 

do góry