Obstarávanie a proces kodifikácie dodávok tovaru , prác a postkytnutí služieb pre bezpečnosť Slovenskej Republiky

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 23 (2016) s. 240-259
Miroslav Školník

 

do góry