Role of entrepreneurship education in higher education institutions in the process of business development in Poland

Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Tom 2, Numer 2 (2016) s. 43-52
Grażyna Nowaczyk, Anna Sobczak

 

do góry