Śląski mikrokosmos lęku i trwogi

Postscriptum Polonistyczne, Numer 2(18) (2016) s. 221-230
Elżbieta Dutka , Szczepan Twardoch (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Szczepan Twardoch, "Wieloryby i ćmy : dzienniki 2007–2015", Kraków 2015

 

do góry