The role of media in the mechanism of the social amplification of risks

Media i Społeczeństwo : medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów, Tom 5 (2015) s. 54-64
Larysa D. Klymanska

 

do góry